Lees hier meer over mijn privacy!

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij www.waaslandautomotive.be

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belang. In dit charter leest u gedetailleerd wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u op elk moment inspraak hebt en welke controles er worden uitgevoerd. Opdat u zich bij ieder bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ons streng aan de wettelijke voorschriften. Via dit charter wensen we u graag proactief te informeren over het gebruik en registratie van gegevens.

1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens?

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt. Ook gegevens die we verkrijgen via derden, cookies, contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij.

Waasland Automotive gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Waasland Automotive en slechts gebruikt voor de doel­einden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.”


2. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Garage J. De Groof NV. Waasland Automotive is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

  • Waasland Automotive – Garage J. De Groof NV – Pareinpark 4, 9120 Beveren – BE 0426.522.946 – 03 778 79 70 – beveren@waaslandautomotive.be – Maatschappelijke zetel: Pareinpark 4, 9120 Beveren

 

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw, bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Waasland Automotive volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.


3. Gebruik van cookies

 Wij willen bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers gezet worden. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Andere cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, een websiteapplicatie correct werkt of de werking van de website gepersonaliseerd of verbeterd kan worden door het verzamelen van statistieken, om de gebruikerservaring te optimaliseren naar de toekomst.

Als u cookies wenst te blokkeren kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Opgelet: wanneer cookies worden uitschakelt kan dit de optimale weergave / werking van de website verstoren. Dit kan leiden tot grafische elementen die mogelijk niet meer op een correctie manier kunnen verschijnen of bepaalde applicaties / toepassingen die onbeschikbaar worden of mogelijk niet correct functioneren.

Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u als bezoeker van deze website ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden. U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.”


4. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de Waasland Automotive Groep. De groep beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel is het wel mogelijk dat er beroep wordt gedaan op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat er voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens worden verstrekt aan derden wanneer Waasland Automotive niet over de middelen beschikt om de gegevens zelf optimaal te verwerken. Indien dit gebeurd: zal Waasland Automotive er altijd op toezien dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Alle externe verwerkers worden er contractueel aan gebonden om gegevens nooit op eigen initiatief te gebruiken en meteen te wissen nadat de verwerker zijn of haar opdracht heeft voltooid.

 

Lees hier meer over mijn privacy!


Waasland Automotive