Privacybeleid Waasland Automotive

(Situatie per mei 2018, Versie nr. 1)

De Waasland Automotive groep, met volgende vestigingen:Garage J. De Groof NV

FordStore Waasland Automotive

Pareinpark 4

9120 Beveren

BE0426.552.946Garage J. De Groof NV

Ford Waasland Automotive

Europark-Zuid 4

9100 Sint-Niklaas

BE0426.522.946Garage J. De Groof NV

FordStore Waasland Automotive

Pareinpark 4

9120 Beveren

BE0426.552.946Garage J. De Groof NV

Ford Waasland Automotive

Europark-Zuid 4

9100 Sint-Niklaas

BE0426.522.946M.W.A. BVBA

Mazda Waasland Automotive

Europark-zuid 4

9100 Sint-Niklaas

BE0810.264.655Neemt, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevensbescherming voor vroegere, huidige, en potentiële klanten uiterst serieus.
In dit Privacy beleid zetten wij uiteen hoe wij de informatie die u verstrekt via onze website(s), wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met betrekking tot ons Privacy beleid aandachtig door voordat u gebruik maakt van informatie op de website(s) of zelf gegevens via onze website(s) verstrekt.

U kan ons steeds bereiken voor aangaande uw gegevensbescherming op volgend e-mailadres privacy@waaslandautomotive.be

Deze site bevat links of verwijzingen naar andere websites (Ford Motor Company Limited, Mazda Logistics Europe nv, Profile Tyrecenter Belgium). Je dient je ervan bewust te zijn dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons Privacy beleid niet van toepassing is op deze websites. Wij raden je aan telkens wanneer je een website bezoekt, het Privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Het beleid beschrijft hieronder ook hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen wanneer uw voertuig wordt binnengebracht voor onderhoud of herstelling.

Privacybeleid

1. Waasland Automotive verzamelt persoonlijke gegevens van de website:
 • Wanneer u formulieren invult (bijvoorbeeld als u zich registreert voor een afspraak of een testrit aanvraagt);
 • Automatisch door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt hierover meer informatie vinden in onze cookiegids.


De website biedt u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verstrekken waaronder:

 • Uw naam en contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) en informatie over uw bedrijf of werkgever als u informeert in een commerciële capaciteit;
 • Informatie over uw voertuig (inclusief uw chassisnummer, kenteken, model, leeftijd en kilometerstand);
 • Producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent;
 • Uw contact- en marketingvoorkeuren.

De website bevat links naar andere websites die buiten onze controle liggen en niet gedekt worden door dit beleid. Indien u andere websites bezoekt gebruikmakend van de verschafte links, kunnen de beheerders van die websites uw gegevens verzamelen en deze gebruiken in navolging van hun eigen privacy beleid, dat kan verschillen van het onze.

De website mag u ook de mogelijkheid aanbieden om informatie over Waasland Automotive, de website of de producten en/of diensten beschikbaar door deze website te delen of te volgen door het gebruik van toepassingen van derden voor sociale netwerken (bijvoorbeeld via knoppen zoals “delen”, “ik vind dit leuk” of “volgen”).

Wij bieden deze functionaliteit aan om algemene interesse op te wekken voor de website tussen de leden van uw sociale netwerken, en om u de mogelijkheid te bieden om meningen, nieuws en aanbevelingen over de website te delen met uw contacten en te volgen. U dient echter op de hoogte te zijn dat het delen van persoonlijke gegevens met sociale netwerken er toe kan leiden dat de informatie verzamelt wordt door de beheerder van het sociale netwerk en dat dit openbaar kan worden gemaakt, zoals onder andere door internet zoekmachines.

U dient altijd de privacy policy van elke website die u bezoekt of elk sociaal netwerk waarmee u informatie deelt aandachtig te lezen om hun privacy-praktijken te begrijpen.

Bijkomend:

 • Verzamelen wij uw persoonlijke gegevens als u contact met ons opneemt via de gegevens die beschikbaar zijn via de website (wij houden bijvoorbeeld de gegevens bij die u ons verstrekt wanneer u ons schriftelijk contacteert of contact opneemt met onze klant onthalen);
 • Verzamelen wij uw persoonlijke gegevens als u langskomt voor een prospectie / verkoopgesprek;
 • Kunnen wij de informatie die wij hebben combineren met de informatie over u of uw interesses, socio-economische en socio-demografische status, online identificatiegegevens en actuele contactgegevens verzameld door derde partijen zoals marketingbureaus;
 • Wanneer uw voertuig wordt binnengebracht voor onderhoud of herstelling, zullen wij informatie over diagnose van uw voertuig, de uitgevoerde herstellingen en de geleverde onderdelen bijhouden. U kunt nagaan welke persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer uw voertuig wordt onderhouden of gerepareerd.

2. Wij gebruiken persoonlijke gegevens die wij via de website verzamelen om:
 • Aan uw verzoeken te voldoen (bijvoorbeeld om uw klant-account aan te maken of u de mogelijkheid te geven om een afspraak te maken / een testritten te boeken);
 • Ons bedrijf en relatie met u te optimaliseren;
 • Uw vragen te behandelen;
 • Onderzoek uit te voeren;
 • U marketingmateriaal toe te sturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren;
 • Te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden, om te antwoorden op juridische procedures of verzoeken om informatie te verstrekken op vraag van overheidsinstanties of andere derde partijen teneinde fraude of misdaden op te sporen en te voorkomen of om uw, onze of andermans rechten te beschermen;
 • De website te gebruiken, deze aan u te personaliseren en begrijpen hoe de website gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens combineren en analyseren om:

 • Ons in staat te stellen om onze producten, processen, diensten, marketing en ondernemingsstrategieën te begrijpen, te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Onze producten en diensten te personaliseren voor u;
 • Onze klanten beter te begrijpen;
 • Onze relatie met u te verbeteren en te beheren.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: het informeren van onze distributiestrategie, het evalueren van de efficiëntie van onze marketing- en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyses en het identificeren van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, en contact met u opnemen om u over dergelijke producten en diensten te informeren.

Wij willen ervoor zorgen dat de communicatie die wij u toesturen en onze interacties met u zo relevant mogelijk zijn. Bijgevolg kunnen wij van tijd tot tijd gegevens over u gebruiken, die verzameld zijn door derden, om ons te helpen bepalen in welke producten en diensten u mogelijks geïnteresseerd kan zijn. Vervolgens kunnen we de informatie over dergelijke producten en diensten toesturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren. Tevens kunnen wij ook samenwerken met derde partijen om u gepersonaliseerde advertenties op sociale-mediaplatforms te tonen of, als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, wanneer u op het internet surft/andere websites bezoekt (zie cookiegids voor meer informatie). U kunt nagaan hoe u kunt voorkomen dat u van ons nog meer marketing ontvangt in paragraaf vijf.

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in de volgende situaties:

 • Wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor ons noodzakelijk is om een contract of contracten uit te voeren waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen die u vraagt voorafgaand aan het sluiten van het contract. Deze contracten kunnen bijvoorbeeld de voorwaarden omvatten waaronder u deelneemt aan een wedstrijd of de overeenkomsten die u aangaat voor serviceproducten;
 • Wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens binnen onze legitieme belangen valt of van de organisatie waarmee wij uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld en waarvan wij hebben gezorgd dat uw persoonlijke gegevens en uw rechten in verband met die gegevens worden beschermd. Bijvoorbeeld, wij kunnen ons op deze wettelijke grondslag baseren als wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om: onze (of hun) producten, diensten en/of marketingstrategieën (beter) te begrijpen en te verbeteren; voor onderzoeksdoeleinden; om onze relatie met u te verbeteren en voor administratieve doeleinden; om na te gaan welke informatie, producten en diensten u naar alle waarschijnlijkheid het meeste interesseren en om u informatie, aanbiedingen en online advertenties met betrekking tot deze diensten en producten door te sturen of te tonen; om uw ervaringen met deze diensten en producten te personaliseren; om te waarborgen dat onze producten en diensten geleverd en gebruikt worden in overeenstemming met de wet en conform de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn; en waar nodig, om de rechten of eigendommen van ons of een derde te beschermen of te verdedigen, om fraude, beveiligings-, veiligheid,- of privacy problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderworpen zijn;
 • In beperkte omstandigheden waarin wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om iemands veiligheid of vitale belangen te beschermen;
 • Waar wij uw toestemming hebben. Wij vertrouwen op uw toestemming om bijvoorbeeld technische informatie te verzamelen zoals gegevens van cookies en vergelijkbare technologieën zoals beschreven in onze cookiegids en om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketing via e-mail of sms. Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. Zie paragraaf vijf voor meer details.

3. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in identificeerbare vorm zolang dit redelijkerwijze noodzakelijk is om de doeleinden, waarvoor wij deze hebben verzameld, te vervullen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit betekent in het algemeen dat uw persoonlijke gegevens bewaard blijven zolang een van de volgende situaties van toepassing is:
 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om de door u gevraagde diensten te leveren;
 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om onze rechten en eigendom te beschermen (dit is doorgaans gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn) of wij zijn anderszins verplicht om uw persoonlijke gegevens te houden op basis van toepasselijk wetgeving of regelgeving.

4. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt aan:
 • Bedrijven of andere organisaties waarop wij beroep doen om namens ons diensten te leveren zoals websitehosting bedrijven, postleveranciers, analytische dienstverstrekkers, organisatoren van evenementen en IT- serviceproviders;
 • Bedrijven of andere organisaties waarvan u ons heeft gevraagd of waarmee u hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens met hen mogen delen;
 • Onze invoerders (Ford Motor Company Limited/ Ford Motor Company Belgium nv, Mazda Logistics Europe nv, Profile Tyrecenter Belgium) en onze partners, wanneer dit noodzakelijk is om u een product of dienst te leveren;
 • Professionele adviseurs;
 • Elke wetshandhavingsautoriteit, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of een andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of anderszins om onze rechten, de rechten van derde partijen of individuele personen hun veiligheid te beschermen of om fraude, veiligheid of andere veiligheidsproblemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • Elke derde partij die alle of een substantieel deel van onze activa koopt of waarnaar wij deze overdragen. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, dan zullen wij redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de entiteit waarnaar uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, deze gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit beleid.

5. U heeft het recht om te achterhalen welke gegevens wij bezitten over u, voor welke doeleinden deze worden gebruikt, evenals het recht om toegang te krijgen tot deze gegevens en, indien nodig, aanpassingen te maken. U heeft in sommige gevallen ook het recht om ons het gebruik van uw persoonlijke gegevens te weigeren, ons te verzoeken om deze te beperken of te verwijderen of om te verzoeken dat deze gegevens ter uw beschikking worden gesteld in een gangbare elektronische vorm, zodat u deze met andere bedrijven kunt delen.

Wanneer u heeft ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens kan u deze toestemming op elk moment intrekken. Indien u dit wenst, gelieve

te schrijven naar: Waasland Automotive, t.a.v. communicatie, Pareinpark 4, 9120 Beveren,
of een e-mail te verzenden naar: privacy@waaslandautomotive.be

We zullen alle praktische inspanning doen om uw wensen te respecteren. Sommige wetgeving kan dit echter verhinderen, in het bijzonder deze met betrekking tot de beveiliging en/of financiële wetgeving.

Indien u hebt gekozen om marketing communicaties te ontvangen, kan u op elk moment van mening veranderen. Indien u niet langer deze communicaties wenst te ontvangen, gelieve

uw klantenprofiel aan te passen op waaslandautomotive.mydealer.be,

of te schrijven naar: Waasland Automotive, t.a.v. communicatie, Pareinpark 4, 9120 Beveren,
of een e-mail te verzenden naar: privacy@waaslandautomotive.be

Indien u enige vragen heeft met betrekking tot het gebruik door Waasland Automotive van uw persoonlijke gegevens of enige van de andere rechten uit te oefenen in verband met uw persoonlijke gegevens, gelieve

te schrijven naar: Waasland Automotive, t.a.v. communicatie, Pareinpark 4, 9120 Beveren, of een e-mail te verzenden naar: privacy@waaslandautomotive.be

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Waasland Automotive uw persoonlijke gegevens gebruikt, hopen wij dat u in eerste instantie ons zal contacteren. We hebben hiervoor een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. U kan deze contacteren door

te schrijven naar: Waasland Automotive, t.a.v. communicatie, Pareinpark 4, 9120 Beveren,
of een e-mail te verzenden naar: privacy@waaslandautomotive.be

U kan echter ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de autoriteit die toeziet op de rechten van gegevensbescherming in België : commission@privacycommission.be

6. Wij kunnen van tijd tot tijd dit beleid wijzigen. Indien we substantiële of materiële wijzigingen in de manier waarop wij uw gegevens gebruiken invoeren, zullen wij dit meedelen via een opvallend bericht op de website of door u rechtstreeks te contacteren. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, gelieve onze website niet verder te gebruiken.

7. Naast dit beleid hebben sommige producten en -diensten hun eigen privacy beleid, welke gedetailleerder beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens in een bepaalde context worden gebruikt. U kan ook meer te weten komen over welke gegevens uw voertuig verzamelt en gebruikt, ingevolge het raadplegen van de gebruikershandleiding

Wanneer uw voertuig is ontworpen heeft het een uniek voertuignummer toegewezen gekregen (het chassisnummer). Van het chassisnummer kunnen we bepaalde informatie over uw voertuig afleiden, inclusief het model, de leeftijd, de gebruikte software en de technische specificaties.
Om een diagnose uit te voeren van uw voertuig, het te analyseren, herstellen of er diensten voor te leveren, zullen de technici die er aan werken het chassisnummer moeten verzamelen samen met bepaalde diagnostische gegevens en gegevens met betrekking tot de huidige staat van uw voertuig (bijvoorbeeld, welke software versies het gebruikt, de kilometerstand, enz.)

Deze gegevens zullen worden verzonden naar een systeem beheerd door de invoerder zodat de technici die werken aan uw voertuig voertuig-specifieke gegevens verkrijgen met betrekking tot de herstelling, het onderhoud, en diagnostische informatie (zoals bedradingsdiagrammen en voertuig software updates) en gegevens met betrekking tot alle voorafgaande werken geleverd op uw voertuig om hen te kunnen bijstaan in de diagnose, de herstelling en/of de diensten en om hen de mogelijkheid te geven om hun archieven bij te houden.

De informatie in het systeem wordt ook gebruikt door de invoerder om de diagnose en de herstelling van uw voertuig mogelijk te maken, om garanties en gelijkaardige producten en diensten te kunnen beheren en toepassen, voor productveiligheid, voor onderzoek en ontwikkeling en om de invoerder de mogelijkheid te geven om te voldoen aan haar wettelijke plichten.

Bijkomend aan de overdracht van gegevens zoals boven beschreven, kan de invoerder deze informatie ook overdragen aan:

 • Ondernemingen in de invoerders groep met als doeleinden het onderzoek en de ontwikkeling en analyse; en/of
  Bedrijven in de invoerders groep en/of derden waarbij zij dit noodzakelijk achten om een wettelijke of administratieve plicht te vervullen, of om onze rechten, de rechten van andere ondernemingen of de rechten van elke derde partij.

U kan meer lezen over de wettelijke grondslag waarop de invoerders zich baseren op hun eigen privacy beleid pagina’s. Indien u enige vragen heeft, of indien u toegang wilt krijgen tot de gegevens over uw chassisnummer in het systeem, of indien u andere rechten waarover u beschikt in verband met uw persoonlijke gegevens wenst uit te oefenen gelieve hun eigen privacy beleid pagina’s te raadplegen.

Gezien de globale aard van het systeem, worden chassisnummer gegevens door de invoerder overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Zone. U kan hierover meer lezen op hun eigen privacy beleid pagina’s.

Aangezien deze informatie deel uitmaakt van het officiële dossier van uw wagen, bewaren zij dit voor 20 jaar.

Test